ข่าวสารและกิจกรรม

ニュース&アクティビティ

น้ำมัน E85 มีข้อดีอย่างไร แล้วทำไมผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ถึงควรเปลี่ยนไปใช้น้ำมัน E85?


น้ำมัน E85 คือน้ำมันที่ผสมน้ำมันเบนซินเข้ากับเอทานอล ซึ่งทำให้มีค่าออกเทนที่สูงขึ้น โดยอยู่ระหว่าง 107-115 สูงกว่าแก๊สโซฮอลซึ่งมีค่าออกเทนอยู่ระหว่าง 91-95 ส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตอบสนองดีขึ้น และเครื่องยนต์เดินเรียบกว่าเดิม นั่นคือทั้งเร็วและแรง แต่เรียบและนุ่มนวลมากกว่าเดิม

นอกจากนี้น้ำมัน E85 ยังเป็นพลังงานทางเลือกที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพราะใช้เอทานอลซึ่งเป็นผลผลิตจากภาคการเกษตรในประเทศ การใช้น้ำมัน E85 จึงทั้งช่วยลดการสูญเสียเงินตราสู่ต่างประเทศจากการนำเข้าน้ำมัน และยังสนับสนุนเกษตรกรของเราเอง โดยน้ำมัน E85 ได้รับการสนับสนุนด้านราคาให้อยู่ที่ร้อยละ 60 ของแก๊สโซฮอล 95 เท่านั้น รวมทั้งยังมีจำนวนปั๊มน้ำมันที่ให้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงทั้งประหยัด หาเติมได้สะดวก และยังได้ช่วยเหลือชาติไปพร้อมกัน

ท้ายที่สุด น้ำมัน E85 ยังถือเป็นพลังงานสะอาดเนื่องจากช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเผาไหม้ได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การปล่อยมลพิษทั้งก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นพิษต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและตัวผู้ขับขี่ไปจนถึงคนรอบข้างจึงน้อยลง ช่วยให้เครื่องยนต์และท่อไอเสียตลอดจนอากาศสะอาดมากยิ่งขึ้น