ข่าวสารและกิจกรรม

ニュース&アクティビティ

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ : น้ำมัน E85 มีดีอย่างไร? โดย คุณตากเพชร เลขาวิจิตร


ทางทีม KOOROO ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณไต้ฝุ่น ตากเพชร เลขาวิจิตร วิศวกร ปตท. ซึ่งเราได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องของน้ำมัน E85 คุณไต้ฝุ่นจะมีความคิดเห็นอย่างไร ไปชมพร้อมๆ กันเลยครับ

KOOROO : คุณไต้ฝุ่นมีความคิดเห็นอย่างไรกับน้ำมัน E85 บ้างครับ?

“น้ำมัน E85 เป็นน้ำมันที่ผสมผสานระหว่างน้ำมันเบนซินกับเอทานอล มีข้อดีข้อแรกคือทำให้ค่าออกเทนของน้ำมันสูงขึ้นจากแก๊สโซฮอลซึ่งมีค่าออกเทนโดยทั่วไปที่ 91-95 แต่น้ำมัน E85 จะมีค่าออกเทนโดยเฉลี่ยถึง 110 ซึ่งช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มสมรรถนะยิ่งขึ้น ทำให้รถเร็วและแรงมากขึ้น ประโยชน์ข้อที่สองคือด้านค่าใช้จ่าย เนื่องจากน้ำมัน E85 ถือเป็นพลังงานทางเลือก รัฐบาลจึงกำหนดโครงสร้างราคาไว้เพียงร้อยละ 60 ของแก๊สโซฮอล 95 เท่านั้น การใช้น้ำมัน E85 จึงประหยัดกว่าการใช้แก๊สโซฮอลถึงประมาณร้อยละ 30 และประโยชน์ด้านสุดท้ายของน้ำมัน E85 คือด้านสิ่งแวดล้อม เพราะน้ำมัน E85 ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีการเผาไหม้สมบูรณ์มากขึ้น การปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์จึงน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างน้ำมันเบนซินอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นพลังานสะอาด”

KOOROO : การใช้น้ำมัน E85 จะทำให้เครื่องยนต์พังหรือไม่?

“เทคโนโลยีเครื่องยนต์ในปัจจุบันนี้ออกแบบมาให้สามารถรองรับน้ำมันที่มีองค์ประกอบของเอทานอลได้อยู่แล้ว โดยทั้งแก๊สโซฮอล 91 แก๊สโซฮอล 95 หรือน้ำมัน E20 ล้วนแต่มีองค์ประกอบของเอทานอลอยู่ ดังนั้นการใช้น้ำมันที่มีองค์ประกอบของเอทานอลจึงไม่ทำให้เครื่องยนต์พังอย่างแน่นอน แต่ว่าการจะใช้น้ำมัน E85 ได้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วยอย่าง KOOROO Performance Kit ที่ช่วยปรับระบบการจ่ายน้ำมันให้สามารถใช้งานน้ำมัน E85 ได้เสียก่อน”

KOOROO : แล้วน้ำมัน E85 หาเติมยากไหมครับ?

“ในด้านความพร้อมของปั๊มน้ำมันนั้นไม่ต้องกังวลว่าปั๊มน้ำมัน E85 จะมีไม่เพียงพอ เนื่องจากปั๊มน้ำมันต่างมีโครงการจะขยายน้ำมัน E85 ออกไปมากขึ้นเรื่อย ๆ ตัวอย่างเช่นเมื่อ 3 ปีที่แล้วจำนวนปั๊มน้ำมันที่มีน้ำมัน E85 มีเพียง 200 แห่ง แต่ปัจจุบันมีถึง 900 แห่งซึ่งเป็นตัวเลขที่ก้าวกระโดด เนื่องจาก E85 เป็นพลังงานทดแทนที่ทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมให้ใช้งานมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจำนวนปั๊มน้ำมันจึงจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างแน่นอน”