แรงบันดาลใจ

モチベーション
แรงบันดาลใจในการคิดค้น KOOROO Performance Kit

เราสองคนพี่น้องมีความสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมรถจักรยานยนต์ถึงไม่สามารถเติมน้ำมัน E85 ได้ ในเมื่อน้ำมัน E85 มีราคาที่ประหยัดกว่า ดีต่อเครื่องยนต์และช่วยลดมลภาวะ รักษาสิ่งแวดล้อม

จะดีกว่าไหม ถ้าเราสองคนพี่น้องจะมีโอกาสได้ช่วยผู้คนที่ขับขี่จักรยานยนต์ด้วยการนำเสนอสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ที่สามารถช่วยทำให้พวกเขาประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ด้วยการเติมน้ำมัน E85 ที่มีราคาต่อลิตรถูกกว่าเกือบ 30%

เราสองคนพี่น้องจะมีความสุขมากหากพวกเขาได้มีโอกาสนำเงินส่วนต่างที่ได้จากการประหยัดไปใช้จ่ายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิต

เพราะเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศในมิติของประเทศไทย 4.0 และเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกสักหน่อยของสังคมชาวจักรยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนนี้